Jump menu

Main content |  back to top

www.St1.se

St1 Sverige AB 

172 98 Stockholm

 

euroShellkort Kundservice 

Tel: 0200-810 400, helgfria vardagar 8-16

Spärra kort, dygnet runt tel: 0200-810 400

från utlandet tel: +46 8 730 34 80

E-post: euroshell@st1.se

 

Shell MasterCard Kundservice

Spärra kort, dygnet runt: 0476 587 065

Från utlandet ring: +46 4 765 87 065

E-post: shellmastercard@ikano.se  

 

Shell Card Private Kundservice

Tel: 08-448 88 52, helgfria vardagar 8-16

Spärra kort dygnet runt tel: 08-448 88 52

från utlandet: +46 8 448 88 52

E-post: info@shellcard.se

 

St1 Kundservice St1-kort

Telefon: 0771 369 369

E-post: kundservice@st1.se

 

St1s raffinaderi kontaktuppgifter:

St1 Refinery AB

Box 8889, 402 72 Göteborg

Växel: +46 31 744 6000

 

__________________________________________________

 

Kontaktuppgifter till Shell Aviation (produkter til flyg):

Shell Aviation Sweden AB, Box 14009, 167 14 BROMMA

E-post: DS-swe-aviation@shell.com 

Läs mer om Aviation på shell.com.

 

_________________________________________________

 

Kontaktuppgifter till underleverantör för Shell Smörjmedel:

Univar AB

Gustavlundsvägen 143

167 51 Bromma

Tel. +46 40 35 28 00 

E-post: info.nordic@univareurope.com

hemsida: www.univareurope.com

 

__________________________________________________

 

Kontaktuppgifter till underleverantör för Shell Gas:

Kosan Gas Sverige AB

P.O. Box 142 64

400 20 GÖTEBORG

Tel. 031- 65 52 00

E-post: sverige@kosangasnordic.com

hemsida: www.kosangas.se