Jump menu

Main content |  back to top

www.St1.se

St1 Energy AB 
172 98 Stockholm

 

euroShellkort Kundservice 
Tel: 0200-810 400, helgfria vardagar 8-16
Spärra kort, dygnet runt tel: 0200-810 400
från utlandet tel: +46 8 730 34 80
E-post: euroshell@st1.se

 

Shell MasterCard Kundservice
Spärra kort, dygnet runt: 0476 587 065
Från utlandet ring: +46 4 765 87 065
E-post: shellmastercard@ikano.se  

 

Shell Card Private Kundservice
Tel: 08-448 88 52, helgfria vardagar 8-17
Spärra kort dygnet runt tel: 08-448 88 53
från utlandet: +46 8 448 88 53
E-post: info@shellcard.se 

 

St1 Kundservice St1-kort
Telefon: 0771 369 369
E-post: kundservice@st1.se 

 

St1s raffinaderi kontaktuppgifter:
St1 Refinery AB
Box 8889, 402 72 Göteborg
Växel: +46 31 744 6000

 

__________________________________________________

 

Kontaktuppgifter till Shell Aviation (produkter til flyg):
Shell Aviation Sweden AB, Box 14009, 167 14 BROMMA
E-post: DS-swe-aviation@shell.com 
Läs mer om Aviation på shell.com.

 

_________________________________________________

 

Kontaktuppgifter till underleverantör för Shell Smörjmedel:
Univar AB
Gustavlundsvägen 143
167 51 Bromma
Tel. +46 40 35 28 00 
E-post: info.nordic@univareurope.com
hemsida: www.univareurope.com

 

__________________________________________________

 

Kontaktuppgifter till underleverantör för Shell Gas:

Kosan Gas Sverige AB
P.O. Box 142 64
400 20 GÖTEBORG
Tel. 031- 65 52 00
E-post: sverige@kosangasnordic.com
hemsida: www.kosangas.se