Jump menu

Main content |  back to top

St1 Energy AB

Shells verksamhet i Sverige drivs idag under varumärkeslicense av St1 Sverige AB. För mer information om Shells station, drivmedelskort, företagstjänster och produkter i Sverige besök shellstationer.se

Raffinaderiet, samt försäljning till industri, marin och bulk som tidigare drevs under Shells varumärke sker idag under St1s varumärke, besök st1.se