Vi driver på för att flytta fram gränserna och utvecklingen mot förnybara bränslen. Vår ägare har en tydlig vision, St1 ska vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Det innebär att vi succesivt ökar andelen bioprodukter och att vi långsiktigt har som mål att avskaffa de fossila produkterna helt och hållet. För att öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling ligger vi också i täten för transparens när det gäller drivmedel, bränslen och andra energirelaterade produkter.

Regeringen har beslutat att införa en miljömärkning* för drivmedel och har överlåtit på Energimyndigheten att besluta om hur den skall se ut. I avvaktan på regelverk för märkningen redovisar vi därför vår information så tydligt vi bara kan för att du som kund ska kunna se varifrån råolja, drivmedel, komponenter och bioprodukter kommer ifrån – oavsett om vi köper in färdiga produkter på världsmarknaden eller processar själva i vårt raffinaderi i Göteborg. När du väljer St1 vill vi helt enkelt att du ska kunna göra det av fler skäl än priset.

*I förarbeten till regelverket talas om ”märkning på pumpen”, och att konsumenten i realtid skall informeras om vilka komponenter produkten innehåller och var dessa kommer ifrån. Eftersom drivmedel är flytande produkter som tillverkas och blandas i raffinaderi, på depåer, transporter som sammantaget utgör en komplicerad infrastruktur är det inte möjligt att informera om pumpens exakta innehåll men sammantaget för hela verksamheten. En enkel liknelse är när du köper s.k. ”grön el”. El i elnätet och i ditt vägguttag går inte att särskilja var den kommer, men om du köper ”grön el” säkerställer elbolaget att de producerar eller köper motsvarande mängd el som är baserad på hållbar och miljövänlig tillverkning. Därför kommer du även i framtiden att få den bästa översikten vid läsning på vår hemsida.

Fördelning fossilt och förnybart

Vårt ihärdiga arbete att reducera andelen fossila produkter och öka de förnybara sker succesivt. Bioprodukterna stod under 2017 för 24,9 %.

Vad som också är viktigt är att de bioprodukter som ersätter är långsiktigt hållbara , spårbara, certifierade och uppfyller svensk lagstiftning. Därmed kommer de att bidra till fossil koldioxidreduktion som är det övergripande målet.

Vår ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten som bidrar till utvecklingen från fossilt till biodrivmedel och att få mer hållbara och klimateffektiva biodrivmedel. Resan mot fossilfria drivmedel har börjat och det är långt kvar till 100 %. Här krävs gemensamt arbete mellan flera aktörer som tex drivmedelsindustrin, bilindustrin och inte minst alla konsumenter. Därutöver krävs ett tydligt regelverk från lagstiftande församlingar i både Sverige och utomlands. Bioprodukter stod 2017 för 24,9 % och fossila produkter för 75,1 %

Shells ursprungsinformation logo

Shells ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.

Vi ställer tuffa krav på oss själva

Vi ställer tuffa krav på oss själva

Vår ägare, St1, är en liten aktör på den internationella marknaden men menar att om vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung. Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.

Vi har sammanställt mer information där du kan ta del av fördelningen av alla länder och produkters ursprung och dess andel av St1s totala inköp

Läs mer här

mer under Bensinstationer

På våra stationer

På våra servicestationer får du alltid den service du behöver och det är vår förhoppning att du alltid lämnar oss lite gladare än när du kom.

Shells drivmedel

Kolla in Shells unika bränslen och den tekniska expertis som följer med varje droppe.

Smörjmedel och oljor

Shell är världens största leverantör av smörjmedel och oljor med försäljning av högkvalitativa produkter i över 100 länder.