Alla våra drivmedel uppfyller alla högt ställda krav samt svensk- och europeisk standard. Alla biokomponenter uppfyller hållbarhetskraven enligt lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Shells Drivmedel

Shell V-Power

V-Power är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22.

Den unika sammansättningen hos V-Power har skapats för att ge bilen mer kraft och bättre acceleration redan från första tanken. V-Power är formulerad för att reducera friktionen i motorns inre – för att ge optimal prestanda. Bensinen innehåller tillsatsämnen som säkerställer att insprutningssystem och insugsventiler rengörs från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen innehåller max 5% hållbar etanol. För äldre bilar med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor. 

Blyfri 95

Blyfri 95 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22. Den innehåller tillsatsämnen som säkerställer att motorns insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen innehåller max 10% hållbar etanol.

Blyfri 98

Blyfri 98 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22. Den innehåller tillsatsämnen som säkerställer att insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen kan innehålla upp till 5% hållbar etanol. För äldre bilar med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor.

CityDiesel

Även vår diesel uppfyller högsta miljöklass (Mk1) och har så gjort sedan vi som första bolag introducerade den på marknaden 1992. Vi tillsätter även förnyelsebar RME i dieseln för ett minskat utsläpp av fossil CO2. Vår diesel är alltid av året runt-kvalitet.

E85

E85 är den produkt som vid användningen ger lägsta nettotillskott av fossil CO2. Vi arbetar ständigt för att ytterligare minska nettotillskottet av CO2. Många av våra stationer erbjuder en vinterkvalitet av E85 med hög etanolhalt och ångtryck som ger goda kallstartsegenskaper.

Via vår kartfunktion kan du bland annat filtrera fram vilka stationer som har E85

Biogas

Biogas är ett metanbaserat gasformigt bränsle som uppfyller kraven enligt SS 155438. Innehåller minst 51% förnyelsebar metan (biogas).

HVO100

Från 1 januari 2024 levererar vi HVO100 från Shellstationerna i Sverige som är fri från Palmolja och PFAD.

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som ger upp till 90 % reducering av fossila växthusgaser jämfört med fossil diesel. I tillverkningen av HVO100 används animaliska fetter och vegetabiliska oljor, ofta från rest/biprodukter i samband med livsmedelstillverkning.

HVO100 är i princip en kemisk kopia av fossil diesel och kan därför användas i vanliga dieselmotorer för tunga fordon, lätta lastbilar och personbilar utan att motorerna behöver justeras eller modifieras. Många fordonstillverkare har redan godkänt HVO100 som drivmedel för sina Euro 5- och Euro 6-motorer. Trots att det i dagsläget finns en EN-standard (EN 15940:2016) måste du säkerställa med just din fordonstillverkare att din bil är godkänd för att använda HVO100 som bränsle.

Informationen om just din bil finns ofta på fordonstillverkarens hemsida, sök på bilmärke/modell och HVO100. Flera biltillverkare har gjort sina kontroller och kommit fram till att även en del lite äldre dieselbilar kan tankas med HVO100.
 

Biodiesel – B100

Biodiesel - B100 är ett förnybart dieselbränsle som består av 100% RME (rapsmetylester) som ger en minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.Biodiesel B100 is a renewable diesel fuel consisting 100% RME (rapeseed methyl ester) that reduces the greenhouse effect by reducing the net contribution of fossil carbon dioxide.Biodiesel - B100 är ett drivmedel avsett för snabbgående dieselmotorer som är anpassade för 100% FAME/RME. Kontakta motortillverkaren för besked före användning.

Övrigt: AdBlue

När du använder AdBlue minskar du de farliga utsläppen av kväveoxider från din dieselmotor. För att göra det enklare för dig att tanka AdBlue i tunga fordon har vi utökat antalet Shell TruckDiesel-stationer som erbjuder AdBlue direkt från pump.

AdBlue används i fordon utrustade med SCR (Selective Catalytic Reduction). Tekniken innebär att avgaserna efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. För att SCR-tekniken ska fungera krävs AdBlue. Den AdBlue du hittar hos oss heter Air1 och kommer från världens största AdBlue-producent Yara. Produkten tillverkas enligt exakta specifikationer och uppfyller ISO 22242-standard.

AdBlue för personbilar finns i våra PLOQ och Välkommen in butiker och säljs i anpassade förpackningsstorlekar.

mer under Bensinstationer

Välkommen till en matdestination i förändring!

På våra servicestationer får du alltid den service du behöver och det är vår förhoppning att du lämnar oss lite gladare än när du kom. Förutom att tanka bilen kan du även ta en omhändertagande paus, tvätta bilen och hyra släp.

Hitta Shellstationer

Med vår kartfunktion hittar du enkelt till närmaste Shellstation. Du kan också se vilka drivmedel och vilken service som finns på just den stationen.

Smörjmedel och oljor

Shell är världens största leverantör av smörjmedel och oljor med försäljning av högkvalitativa produkter i över 100 länder.