Hur bestäms priserna på bensin och diesel?

Priserna på bensin och diesel bestäms baserat på internationellt oljepris, världsmarknadspris för bensin eller diesel, dollarkurs, skatter, transportkostnader, lagerkostnader och lokal konkurrens.

Oljepriset

Råolja handlas på råvarubörser runt om i världen och priset styrs av tillgång och efterfrågan. Politisk oro eller naturkatastrofer i oljeproducerande länder är faktorer som kan minska utbudet och därmed påverka priset. Efterfrågan styrs av den ekonomiska utvecklingen i tillväxtmarknader och konjunkturläget i de större ekonomierna.

Världsmarknadspris – bensin och diesel

Rotterdam är råvarumäklarnas handelsplats för bensin och diesel i nordvästra Europa. Priset på bensin och diesel i Rotterdam blir referensvärdet som raffinaderier använder vid försäljning av den färdiga produkten. Liksom för oljan påverkas priset av tillgång och efterfrågan. Konjunkturläge, raffinaderi kapacitet och lagervolymer i USA och Europa påverkar också.

Valuta

Eftersom råolja och den raffinerade produkten prissätts i dollar på världsmarknaden, spelar även svenska kronans värde mot dollarn en avgörande roll för bensin och dieselpriset.

Skatt och moms

Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 60 procent av priset på bensin. Skatter har därför betydande effekt på priset för drivmedel, men de ger också stadskassan ett betydande tillskott på omkring 60 miljarder som används till vår gemensamma välfärd. Skatter har under de senaste decennierna utgjort ett viktigt styrmedel för att påverka konsumenterna så att samhällets miljömål kan uppnås.

Lokala priser

Varje dag varierar priset på stationer runt om i Sverige. Detta beror på konkurrensen mellan de olika stationerna på orten. Beroende på variationer i lokal efterfrågan varierar konkurrensen och periodvis kan det vara mer priskrig på en del orter jämfört med andra. 

Varför kommunicerar ni inte rekommenderade riktpriser på er hemsida?

Ett nationellt rekommenderat drivmedelspris har inte längre samma betydelse då vi har olika och lokalt anpassade pumppriser på våra stationer. Vi tror att olika priser på olika orter har kommit för att stanna och därför visar vi aktuella pumppriser på stora prisskyltar vid respektive station istället. Detta ger kunden information om priset på den lokala stationen.

mer under Bensinstationer

Välkommen till en matdestination i förändring!

På våra servicestationer får du alltid den service du behöver och det är vår förhoppning att du lämnar oss lite gladare än när du kom. Förutom att tanka bilen kan du även ta en omhändertagande paus, tvätta bilen och hyra släp.

Shells drivmedel

Kolla in Shells unika bränslen och den tekniska expertis som följer med varje droppe.

Smörjmedel och oljor

Shell är världens största leverantör av smörjmedel och oljor med försäljning av högkvalitativa produkter i över 100 länder.