AeroJet

Shell AeroJet är ett kvalitativt flygbränsle som har goda egenskaper för turbindrivna flygmotorer som används av piloter och flygbolag i ett stort antal länder. AeroJet minimerar problem kopplade till vattenbildning i bränsletankar på jetplan, turbopropellerplan och helikoptrar. Läs mer på Shell.com/aviation (Länken tar dig till Shells internationella och engelskspråkiga huvudsajt).

Jet A-1

Jet A-1 är ett fotogenbaserat bränsle som passar de flesta turbindrivna flygplan. Den har en flampunkt på minst 38 grader och en fryspunkt på maximum -47C. Läs mer på Shell.com/aviation (Länken tar dig till Shells internationella och engelskspråkiga huvudsajt).

AVGAS

AVGAS används i mindre kolvdrivna flygplan. Produkten används framförallt av privata piloter, övningsflyg, flygklubbar och amatörflygsällskap. Läs mer på Shell.com/aviation (Länken tar dig till Shells internationella och engelskspråkiga huvudsajt).