Fakturan

Rent praktiskt innebär det följande:

  • Din faktura kommer att vara i färg
  • Alla detaljer om gjorda transaktioner kommer att presenteras i ett liggande A4-format
  • Din nya samlingsfaktura kommer att innehålla samtliga nationella och internationella transaktioner för faktureringsperioden och finnas tillgänglig redan samma dag
  • På din faktura kommer det även att finnas ytterligare information som du kan ha nytta av
  • Om du administrerar fakturor för mer än ett bokföringskonto och betalar dessa från ett och samma bankkonto, kommer betalningen för dessa fakturor att tas emot individuellt för varje konto
  • Om du använder dig av vår praktiska SEPA-lösning för att genomföra betalningar kommer fakturabeloppen att dras från ditt konto på förfallodagen enligt överenskomna betalningsvillkor
  • Se din faktura för information om betalningsvillkoren

Här nedan kan du se en översikt av den nya fakturan. 

 

 

Brytdagen för fakturering ändras en kort period

När vi nu uppgraderar vår plattform kommer faktureringsprocessen att se lite annorlunda ut när vi närmar oss själva implementeringen av det nya systemet (början av februari 2018).

Oavsett när du får din faktura idag kommer samtliga ofakturerade köp per den 31/1 att faktureras i början på februari.

Alla kunder får därmed en ”sista faktura” från det nuvarande systemet i början på februari – oavsett när man ”brukar” få sin faktura.

Från 1 februari fram till implementering av det nya systemet sker sedan ett uppehåll i faktureringssystemet. (Det innebär att brytdatumet förskjuts för de kunder som normalt ligger mellan 1-10 varje månad.) 

Från och med mars 2018 blir allt som vanligt igen!

Klicka på knappen nedan för att se hur du påverkas beroende på vilket brytdatum du har.