Så problemfritt det bara går under övergångsperioden

Systemuppdateringen är planerad att genomföras i början av februari 2018.

Du kan naturligtvis utan undantag använda dina drivmedelskort under hela perioden. Under en kortare tid, med början någon vecka före systemskiftet, kommer vi dock att ha en ”frysperiod” på cirka en vecka då det inte kommer att gå att beställa eller spärra kort.

Några saker att notera på förhand:

Shell Card Online

För att kunna flytta alla data från det gamla till det nya systemet, kommer vi vara tvungna att stänga ner Shell Card Online helt under några timmar. Under tiden kommer du endast att kunna blockera kort per telefon. Dina inloggningsuppgifter kommer att ändras och webbadressen till Shell Card Online blir en annan:

Ny adress: www.shellcardsonline.com

Obs: Den nya adressen kommer inte att fungera förrän systemuppdateringen har skett.

Adressändringar

Under en kort tidsperiod med början från slutet av januari kommer vi inte att kunna behandla några adressändringar eller andra ändringar av uppgifter. Om du behöver göra ändringar på ditt användarkonto kommer dessa att bearbetas snabbare om du gör dessa efter systemuppdateringen.

Fakturor

Innan vi gör den slutliga överföringen av data kommer vi att behöva skicka en sista faktura från det gamla verktyget. I slutet av januari eller början av februari kommer du därför att få fakturor som ligger utanför din ordinarie faktureringsperiod. Detta är ett undantag och vi ber om din förståelse för detta.