Man som snurrar på en ratt i St1s raffindaderi

St1 raffinaderi möjliggör miljöanpassade drivmedelsprodukter

Vi har vårt eget St1raffinaderi i Göteborg vilket förser både St1- och Shellstationerna i Sverige med drivmedel. Merparten av de produkter som vi raffinerar används i vår verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Med eget raffinaderi är det vi och ingen annan som säkerställer den höga kvaliteten på våra produkter. Droppe för droppe, hela vägen från inköpt råolja till miljöanpassade slutprodukter.

Brödkvarn i St1s etanolfabrik i Göteborg

Biokomponenter

St1s biokomponenter kommer både från egna biobränsleanläggningar och från livsmedelsindustrier i närområdet det består av t ex bröd, bullar, godis och kex.

Klimatpåverkan jämfört med fossila produkter är väldigt liten med en CO2-reduktion på över 90%.

Miljöbild, träd i glasdroppe

St1s vision: En dag i framtiden säljer vi ingen fossil bensin eller diesel alls

Att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi. Så låter visionen som får oss att kliva ur sängen varje morgon. Vår bransch står inför några av världens tuffaste miljöutmaningar och med 1 500 obemannade och bemannade tankställen i Norden och eget raffinaderi har vi både möjligheten och viljan att ta ansvar och hitta lösningar som bidrar till förändring. Vi jobbar målmedvetet med att utveckla nya grönare drivmedel och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan.

Vinkraft

Att genomföra visionen

Våra goda resultat inom traditionell oljeverksamhet ger oss möjlighet att investera i framtiden och att bygga en gedigen grund så att vi kan förverkliga vår vision genom förnybar energi. Vi återvinner redan avfall för bränsle, använder vindkraft för att producera elektricitet och borrar över sex km djupa brunnar för att utvinna geotermisk energi.

Våra medarbetare som arbetar inom traditionell oljeverksamhet möjliggör strategin, och medarbetare som arbetar inom förnybar energi genomför strategin – båda har lika viktiga roller för att nå målen.

Nivåmätningssystem spar på miljön

På Shell-stationerna använder vi automatisk nivåmätning för att kontrollera hur mycket drivmedel det finns i drivmedelscisternerna. Våra åkerier som levererar drivmedel till stationerna kan då planera leveranserna av nytt drivmedel på ett transporteffektivt sätt. På så vis får våra stationer bara leveranser när det är nödvändigt, vilket gör att vi sparar på miljön.

Uppkopplade stationssystem

Vi har utvecklat en teknisk lösning som göra att vi kan koppla upp oss mot våra stationssystem. Vi kan då felsöka och uppdatera programvaran i stationens datasystem och betalterminaler utan att vara på plats på stationen. Tack vare denna lösning kan vi snabbt och effektivt lösa problem och rätta fel utan att förflytta oss.

Lågenergi i prisskyltar och takbelysning

Vi spar både på kostnader och på miljön med LED-belysning i våra skärmtaksbelysningar och prisdisplayer. Det gör att vi har låga driftskostnader och är ytterligare en anledning till att vi alltid kan erbjuda konkurrenskraftiga pris. Dessutom gör LED-belysningen att våra priser är lätta att se från långt håll.

St1 Nordic Energy Outlook

Vi har ett trängande behov att skapa förnybara och hållbara energilösningar. Även om andelen förnybar energi växer är tillväxten av fossil energi ännu snabbare. Den globala energiutmaningen kräver kraftfulla åtgärder och de nordiska länderna kan ta sig an rollen som föregångare. Vår St1 Nordic Energy Outlook lägger fram företagets syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de kommande decennierna.

Läs St1 Nordic Energy Outlook

Relaterade länkar

Läs mer om St1s miljöarbete på https://www.st1.se/om-st1 där hittar du information om St1s satsningar på t ex carbon farming, geotermisk värme och vindkraft.

Gamechanger - St1 Nordic Oy's Integrated Report 2018 (in English)
https://www.st1.eu/about-st1/company-information/company-information

St1 är partner i 2030 sekretariatet. https://2030-sekretariatet.se

Här kan du läsa om Shell Internationals miljöarbete: https://www.shell.com/energy-and-innovation.html och här: https://www.shell.com/sustainability.html

MER UNDER MILJÖ

Tvätta bilen med rent samvete

På Shell hittar du biltvätten som tar hänsyn till miljön. Vi tvättar med Svanen-godkända produkter.

Ursprungsinformation av Shells produkter för 2018

Information om ursprunget av Shells produkter.

Läs mer om St1s miljöarbete

Läs mer om St1s miljöarbete. Text under heading: Läs mer om St1s satsningar på t ex carbon farming, geotermisk värme och vindkraft.