Förnybara drivmedel och förnybar energi

HVO – förnybar diesel och flygbränsle

HVO – förnybar diesel och flygbränsle

Som en del i att uppfylla vår vision bygger vi nu en anläggning för produktion av förnybara drivmedel vid vårt raffinaderi i Göteborg. Anläggningen kommer att producera 200 000 ton HVO, varav ca 60 000 ton hållbart flygbränsle. Investeringen på drygt 3 miljarder är den största i vår historia och innebär att vi tar ytterligare ett steg närmare vår vision att bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi.

Brödkvarn i St1s etanolfabrik i Göteborg

Etanol

St1s etanol kommer både från egna biobränsleanläggningar i Sverige och Finland och från inköp på världsmarknaden. Vi har etanolfabriker både i Finland och vid vårt raffinaderi i Göteborg. Klimatpåverkan jämfört med fossila produkter är väldigt liten med en CO2-reduktion på över 90 %. Vi använder endast råvaror som ligger utanför livsmedelskedjan. Etanol används som inblandning i bensin.

Vinkraft

Vindkraft

St1 utvecklar vindkraftsparker i Norge, Sverige och Finland. Vi tar helhetsansvar för teknisk och kommersiell hantering samt bistår med service över hela Norden. Genom att löpande öka tillgången till förnybar energi driver St1 omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

St1 raffinaderi möjliggör miljöanpassade drivmedelsprodukter

Vi har vårt eget raffinaderi i Göteborg vilket förser både St1- och Shellstationerna i Sverige med drivmedel. Merparten av de produkter som vi raffinerar används i vår verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Med eget raffinaderi är det vi och ingen annan som säkerställer den höga kvaliteten på våra produkter. Droppe för droppe, hela vägen från inköpt råolja till miljöanpassade slutprodukter. Råvaran som används är främst råolja som produceras i Nordsjön, vi använder inte rysk råolja.

Vår vision

Miljöbild, träd i glasdroppe

St1s vision: Att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi.

Så låter visionen som får oss att kliva ur sängen varje morgon. Vår bransch står inför några av världens tuffaste miljöutmaningar och med 1500 obemannade och bemannade tankställen i Norden och eget raffinaderi har vi både möjligheten och viljan att ta ansvar och hitta lösningar som bidrar till förändring. Vi jobbar målmedvetet med att utveckla nya grönare drivmedel och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan.

Att genomföra visionen

Våra goda resultat inom traditionell verksamhet ger oss möjlighet att investera i framtiden och att bygga en gedigen grund så att vi kan förverkliga vår vision genom förnybar energi. Vi återvinner redan avfall för bränsle, använder vindkraft för att producera elektricitet och har borrat över sex km djupa brunnar för att utvinna geotermisk energi. Pilotprojektet i Otaniemi för är överlämnat till forskning, men St1 satsar fortsatt kraftigt på utveckling av geotermisk värmeproduktion.

Våra medarbetare som arbetar inom traditionell verksamhet möjliggör strategin, och medarbetare som arbetar inom förnybar energi genomför strategin – båda har lika viktiga roller för att nå målen.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete

Nivåmätningssystem spar på miljön

På Shell-stationerna använder vi automatisk nivåmätning för att kontrollera hur mycket drivmedel det finns i drivmedelscisternerna. Våra åkerier som levererar drivmedel till stationerna kan då planera leveranserna av nytt drivmedel på ett transporteffektivt sätt. På så vis får våra stationer bara leveranser när det är nödvändigt, vilket gör att vi sparar på miljön.

Uppkopplade stationssystem

Vi har utvecklat en teknisk lösning som göra att vi kan koppla upp oss mot våra stationssystem. Vi kan då felsöka och uppdatera programvaran i stationens datasystem och betalterminaler utan att vara på plats på stationen. Tack vare denna lösning kan vi snabbt och effektivt lösa problem och rätta fel utan att förflytta oss.

Lågenergi i prisskyltar och takbelysning

Vi spar både på kostnader och på miljön med LED-belysning i våra skärmtaksbelysningar och prisdisplayer. Det gör att vi har låga driftskostnader och är ytterligare en anledning till att vi alltid kan erbjuda konkurrenskraftiga pris. Dessutom gör LED-belysningen att våra priser är lätta att se från långt håll.

St1 Nordic Energy Outlook

Vi har ett trängande behov att skapa förnybara och hållbara energilösningar. Även om andelen förnybar energi växer är tillväxten av fossil energi ännu snabbare. Den globala energiutmaningen kräver kraftfulla åtgärder och de nordiska länderna kan ta sig an rollen som föregångare. Vår St1 Outlook lägger fram företagets syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de kommande decennierna.

Läs St1 Outlook

Relaterade länkar

Läs mer om St1s miljöarbete på https://www.st1.se/om-st1 där hittar du information om St1s satsningar på t ex carbon farming, geotermisk värme och vindkraft.

Gamechange -The Corporate Sustainability Report of St1 Nordic.
https://www.st1.com/about-st1/company-information/game-changer-2021

MER UNDER MILJÖ

Tvätta bilen på Shell

På Shell hittar du biltvätten som tar hänsyn till miljön. Här tvättar du bilen med Svanen-godkända produkter. Samtliga biltvättsprogram har mjuka tvättborstar. Du kan även välja borstlöst tvättprogram på utvalda stationer. Våra biltvättar finns från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

URSPRUNGSINFORMATION AV SHELLS PRODUKTER

Information om ursprunget av Shells produkter.

Läs mer om St1s miljöarbete

Läs mer om St1s miljöarbete. Text under heading: Läs mer om St1s satsningar på t ex carbon farming, geotermisk värme och vindkraft.