euroShellkort Kundservice 

Tel: 0200-810 400, helgfria vardagar 8-16

Spärra kort, dygnet runt tel: 0200-810 400

från utlandet tel: +46 8 730 34 80

E-post: euroshell@st1.se

Shell MasterCard Kundtjänst

Tel: 0476 587 065, helgfria vardagar 9-17

Spärra kort, dygnet runt: 0476 587 065

Från utlandet ring: +46 4 765 87 065

E-post: shellmastercard@ikano.se

Shell Card Private Kundservice

Tel: 08-448 88 52, helgfria vardagar 8-16

Spärra kort dygnet runt tel: 08-448 88 52

från utlandet: +46 8 448 88 52

E-post: info@shellcard.se

St1 Kundservice St1-kort

Telefon: 0771 369 369

E-post: kundservice@st1.se

St1 Raffinaderi

St1 Refinery AB

Box 8889, 402 72 Göteborg

Växel: +46 31 744 6000

Shell Aviation (produkter till flyg):

Shell Aviation Sweden AB, Box 14009, 167 14 BROMMA

E-post: DS-swe-aviation@shell.com

Läs mer om Aviation på shell.com.

Kontaktuppgifter till underleverantör för Shell Smörjmedel:

Univar AB

Kungsgaten 6
Box 4072
21149  Malmö

Sweden

Tel. +46 40 35 28 00 

E-post: info.nordic@univareurope.com

hemsida: www.univareurope.com

Kontaktuppgifter till underleverantör för Shell Gas:

Kosan Gas Sverige AB

P.O. Box 142 64

400 20 GÖTEBORG

Tel. 031- 65 52 00

E-post: sverige@kosangasnordic.com

hemsida: www.kosangas.se

St1 Sverige AB

Box 1029

172 21 Sundbyberg  

SÅ HÄR SKYDDAR DU DIG MOT BEDRÄGERIER

Bedrägeriförsöken i vårt samhälle ökar och för att minska risken har vi sammanställt nedan användbara tips för att förhindra att du utsätts för kortbedrägeri.

Läs mer

Blufftävlingar

Det cirkulerar olika blufftävlingar via e-mail och i sociala medier med Shell som avsändare. Dessa tävlingar är bluff.

 

 

Läs mer