Både Blyfri 95 och Blyfri 98 är oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22. De innehåller tillsatsämnen som säkerställer att motorns insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. De skyddar också motorn mot korrosion. Shells blyfria bensin kan innehålla upp till 5% hållbar etanol.

mer under privatkund

På våra stationer

På våra servicestationer får du alltid den service du behöver och det är vår förhoppning att du alltid lämnar oss lite gladare än när du kom.