Kortkunder och övriga ärenden

Övriga Kontakter

I DETTA AVSNITT

Hitta Shellstationer

Med vår kartfunktion hittar du enkelt till närmaste Shellstation. Du kan också se vilka drivmedel och vilken service som finns på just den stationen.

Våra kort

Med ett drivmedelskort från Shell får du inte bara bättre kontroll på dina inköp. Oavsett vilket kort du väljer är det en lönsam affär. Läs mer om våra olika Shellkort.

Shells drivmedel

Kolla in Shells unika bränslen och den tekniska expertis som följer med varje droppe.

Blufftävlingar/erbjudanden

Det cirkulerar det olika bluffmail, SMS och Facebookinlägg där vårt varumärke används. Läs mer här.

  

Krav från VISA och Mastercard

Information om krav gällande reservationsbelopp vid tankning via kontoautomat

VISA och Mastercard har infört krav som gäller för samtliga drivmedelsbolag i Sverige. Varje gång du ska tanka via en kontoautomat utomhus, skickas en så kallad auktorisationsförfrågan på 2000 kronor till kortutgivaren (VISA eller Mastercard) så fort du fört in kortet i terminalen och knappat in din pinkod. Kortutgivaren talar direkt om för kontoautomaten om det finns minst 2000 kr på kontot eller inte. Här nedan har vi förtydligat vad som sker beroende på vilket saldo som finns på kontot:

Saldo minst 2000 kr: I det fall kortutgivaren svarar kontoautomaten att det finns minst 2000 kr på kontot, reserveras hela beloppet ( 2000 kr) av kortutgivaren (VISA eller Mastercard). Så fort tankningen är avslutad ska kortutgivaren ta bort reservationen och ersätta denna med det belopp som det faktiskt har tankats för. Om du t.ex. tankar för 400 kr ändras således reservationen från 2000 kr till 400 kr och differensen på 1 600 kr görs tillgängligt på kontot igen. Du debiteras för köpet i samband med att transaktionen registreras på kortet/kontot.

Om reservationen mot förmodan inte tagits bort, rekommenderar vi att du kontaktar din kortutgivare som kan hjälpa dig att ta bort reservationen.

Saldo understiger 2000 kr: Det går självklart bra att tanka och betala med kort där kontosaldot är mindre än 2000 kr. Då reserveras istället kvarvarande saldo på kontot. Så fort tankningen är avslutad ska kortutgivaren ta bort reservationen och ersätta denna med det belopp som det faktiskt har tankats för. Om reservationen mot förmodan inte tagits bort, rekommenderar vi att du kontaktar din kortutgivare som kan hjälpa dig att ta bort reservationen.

Information on requirements regarding reservation amounts when refueling via outside payment terminal

VISA and Mastercard have introduced requirements that apply to all fuel companies in Sweden. Every time you are intending to fill up and pay via a payment terminal outside, a so-called authorization request of 2000 SEK is sent to the card issuer (VISA or Mastercard) as soon as you insert the card into the terminal and enter your pincode. The card issuer will automatically respond to the payment terminal directly if there is at least 2000 SEK in the account or not. Below we have clarified what happens depending on the balance on the account:

Balance at least 2000 SEK: In the event that the card issuer responds to the payment terminal that there is at least 2000 SEK in the account, the entire amount (2000 SEK) is reserved by the card issuer (VISA or Mastercard). As soon as the refueling is completed, the card issuer must remove the reservation and replace it with the amount for which has actually been refueled. If you e.g.fill upp your car for 400 SEK, the reservation is then changed from 2000 SEK to 400 SEK and the difference of 1 600 SEK is made available on the account again. You are charged for the purchase in connection with the transaction being registered on the card/account. If the reservation has not been removed, we recommend that you contact your card issuer who can help you remove the reservation.

Balance less than 2000 SEK: It is of course fine to refuel and pay by card where the account balance is less than 2000 SEK. Then the remaining balance on the account is instead reserved. As soon as the refueling is completed, the card issuer must remove the reservation and replace it with the amount for which it has actually been refueled. If the reservation has not been removed, we recommend that you contact your card issuer who can help you remove the reservation.

Skyddar du dig mot bedrägerier

Så här skyddar du dig mot bedrägerier

Bedrägeriförsöken i vårt samhälle ökar och för att minska risken har vi sammanställt nedan användbara tips för att förhindra att du utsätts för kortbedrägeri.

 • Signera ditt kort så fort du får det.
 • Tänk på att skydda din kod genom att alltid hålla en hand ovanför när du slår in koden.
 • Förvara dina kontonummer och din personliga PIN-kod på ett säkert ställe, separat från dina kort.
 • Memorera din PIN-kod.
 • Lämna inte ut någon information om ditt kort eller dina konton.
 • Lämna ALDRIG ut lösenordet som du använder för att logga in på ditt onlinekonto eller din internetleverantör.
 • Lämna inte ut någon kort- eller kontoinformation såvida du inte använder kortet för att göra ett köp.

Säkerhet vid användning av BankID

 • Tänk på att vi aldrig ber dig verifiera dig via BankID på telefon, via sms eller mejl. När du loggar in med BankID ska det alltid vara på ditt eget initiativ. Ge aldrig bort koder och använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktat dig.
 • Läs alltid noga de texter som visas i BankID appen, var loggar jag in? Vad skriver jag under?
 • Ha alltid notiser aktiverade för din BankID-app. Då får du ett meddelande om någon hämtar ett nytt BankID i ditt namn.

Trygga och säkra digitala betalningar med St1 och Shell

 • Framtidens betallösningar är alltmer digitala. Med våra tjänster kan du handla och betala lika säkert som vanligt även digitalt. För att försäkra dig om att dina uppgifter inte hamnar i fel händer finns några saker att tänka på:
 • Dela aldrig dina koder till betaltjänsten, kortnummer eller annan känslig information per e-post. Myndigheter och banker frågar aldrig efter betalnings-/kortuppgifter per telefon eller på internet. St1 Finance frågar inte heller efter koder eller kortuppgifter per e-post eller per telefon.
 • Phishing, eller nätfiske, används för att komma över koder till nättjänster eller kreditkortsnummer. Undvik att öppna e-postmeddelanden eller länkar i meddelanden om du inte är säker på vem avsändaren är. Förhåll dig skeptiskt till meddelanden om lotterier, vinster eller erbjudanden. Vissa nyare webbläsare kan identifiera phishing, vilket hjälper dig upptäcka bedrägeriförsök.
 • Skydda dina enheter med antivirusprogram och håll dem uppdaterade för att skydda dem mot sabotageprogram. Uppdatera antivirusprogrammen kontinuerligt enligt tillverkarens anvisningar.
 • Försäkra dig om att sidan du använder för betalning är skyddad. En skyddad sida känns igen av den inledande texten "https://" i webbläsarens adressfält samt av en ikon med ett låst lås eller 
 • Hantera dina kort- och kontouppgifter med försiktighet.
 • Använd endast pålitliga trådlösa nätverk (WiFi), som är krypterade och skyddade med lösenord. Skydda även dina enheter och viktiga applikationer med lösenord. Använd inte personlig information i dina lösenord, såsom födelsedatum eller namn. 
 • Om du har en mobilbank i din mobiltelefon och telefonen kommit bort eller blivit stulen, kontakta utfärdaren av betalkortet.

Om misstänker att ditt Shellkort blivit kapat:

Ring omedelbart till spärrtjänst på nedan nummer:

Spärra ditt Shell Företagskort/Shell Truckdieselkort

Spärra kort dygnet runt, ring: 0200 810 400
Från utlandet ring: +46 8 730 3480

Spärra ditt Shell MasterCard

Spärra kort dygnet runt, ring: 0476 587 065
Från utlandet ring: +46 4 765 87 065

Spärra ditt Shell Privatkort

Spärra kort dygnet runt, ring: 08 448 88 52
Från utlandet ring: +46 8 448 88 52

Kontakta kundservice för att få ett nytt kort och PIN-kod, 0200 - 810400 (helgfria vardagar 8.00-16.00).

Bluffmeddelanden

Blufftävlingar/erbjudanden i sociala media, via e-mail och SMS

Ibland cirkulerar det olika bluffmail, SMS och Facebookinlägg där vårt varumärke används. Syftet med dessa bedrägerier är så kallat "nätfiske" där bedragaren är ute efter att komma åt personlig information. Vi vill därför varna dig för att delta i dessa tävlingar/erbjudanden.

Shell står inte bakom dessa tävlingar och erbjudanden!

Vi avråder från att klicka på länkar och öppna bilagor i denna typ av e-mail. Lämna heller inte ifrån dig någon personlig information. I de fall som Shell har tävlingar har vi alltid information på vår hemsida som styrker tävlingens upplägg. Ha därför alltid för vana att uppsöka vår hemsida för att säkerställa att du inte begår något misstag och klickar på en felaktig länk eller bilaga.

Vi har agerat på dessa bedrägerier eftersom Shells varumärke och företagsnamn felaktigt används. Om du fått ett SMS eller e-mail med erbjudanden om presentkort eller rabatter som ser ut att komma från Shell uppmanar vi dig att polisanmäla händelsen. 

Är du osäker är du förstås alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0200 810400. 

Här är ett exempel på hur ett fejkat presentkort kan se ut.

Blufftävlingar